OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Temel Eğitim - İç Denetçi Eğitimi- Baş Denetçi Eğitimi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi

İSG Yönetim Sistemlerine ilgi duyan, bu sistem içerisinde görev alacak her seviyeden çalışanlar için bir giriş eğitimidir. İSG terminolojisi, Yönetim sistemleri ve İSG yönetim sistemi, Tehlikeler ve Kazalar, İSG mevzuatı ve Uyum, İSG standartları, OHSAS Standartlar Ailesi, OHSAS 18001 maddelerinin detaylı analizi, Sürekli iyileşme, OHSAS 18001’e uygunluk sağlama, OHSAS 18001’in etkin uygulanması.

Kimler Katılmalı

Her Kurumda ve Her Seviyede Çalışanlar; Bu eğitim kuruluşlarda çalışan herkes için uygun bir giriş eğitimidir. İSG tehlikeleri, riskler, risklerin yönetimi ve bu açıdan yönetim sistemi katkısı konularında bilinçlendirme sağlayacaktır. Bu eğitime katılan çalışanlar uygulanan yönetim sistem bileşenlerine daha istekli ve bilinçli katılacaklar ve uygulama daha etkin olacaktır.

Öğrenciler:Kariyerinize ilk adımı attığınız günden itibaren hem kurumunuzu hem de sizi doğrudan ilgilendirecek bir eğitimdir. Bu eğitimi alarak ve kariyerinizin ilk aşamalarında en son bilgileri elde ederek, hem çalışacağınız kurum hedefleri ile daha iyi uyum sağlayacaksınız hem de İSG tehlike ve riskleri ve bunların yönetimini daha bilinçli bir şekilde anlayacaksınız. Bu eğitimden alacağınız sertifika iş görüşmelerinizde sizlere çok yardımcı olacaktır.

Program

İSG terminolojisi

Tehlike kavramı ve Riskler – Kazalar

İSG yönetim sistemleri ve faydaları

İSG yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

OHSAS 18001 standartlar ailesi

OHSAS 18001 standardı maddelerinin detaylı analizi

OHSAS 18001’e uygunluk sağlamanın yolları

İSG mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Diğer Bilgiler

En az 8 eğitim saati 1 gün

Bu eğitime katılabilmek için bir ön şart yoktur.

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, İSG iç denetçi, Baş Denetçi eğitimi ve mevzuat eğitimlerini almaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Denetçi Eğitimi

İSG Yönetim Sistemleri iç denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve iç denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. OHSAS 18001 standardının kısa tekrarı, İSG terminolojisi, Yönetim sistemleri ve İSG yönetim sistemi, Tehlikeler ve Kazalar, İSG mevzuatı ve Uyum, İSG standartları, iç denetimlerin planlaması, iç denetçi özellikleri, sorumluluk ve görevleri, iç denetimlere hazırlık, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

Kimler Katılmalı

Denetçi Olarak Görev Alacaklar; Bu eğitim kuruluşlarda İSG iç denetçisi olarak görev alacaklar için hem yeterlilik kazandırma hemde bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin iç denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde kuruluşunuz İSG yönetim sistemlerinin etkin denetlenmesi için ihtiyaç duyacağınız bilgi ve yetileri elde edeceksiniz.

Öğrenciler:Okulunuzu bitirdiğinizde, başladığınız işte karşınıza çıkacak ilk sorumluluklardan birisi kuruluş İSG yönetim sistemi uyguluyor ise bunlar ile ilgilenmek olacaktır. İSG tüm kuruluşlar için uygulanması yasal bir zorunluluk olduğuna göre çalıştığınız her yerde işinize yarayacak bilgi ve becerileri elde edeceksiniz. Bu eğitim sayesinde kariyerinizde rakiplerinizin bir adım önüne çıkacaksınız. Ayrıca İSG konularının kendi sağlık ve güvenliğiniz ile doğrudan ilgili olduğunu unutmayınız.

Program

İSG terminolojisi

Tehlike kavramı ve Riskler – Kazalar

İSG yönetim sistemleri ve faydaları

İSG yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

OHSAS 18001 standartlar ailesi

OHSAS 18001 standardı maddelerinin detaylı analizi

OHSAS 18001’e uygunluk sağlamanın yolları

İSG mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

İç denetimlerde kaynak gerekliliği – iç denetçiler

İç denetçi sorumlulukları ve görevleri

İç denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

İç denetime hazırlıkı, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygusuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Düzeltici Faaliyetler ve Takip Faaliyetleri

Diğer Bilgiler

En az 20 eğitim saati 3 gün

Bu eğitime katılabilmek için bir ön şart yoktur.

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, İSG Baş Denetçi eğitimi ve mevzuat eğitimlerini almaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Baş Denetçi Eğitimi

İSG Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. OHSAS 18001 standardının kısa tekrarı, İSG terminolojisi, Yönetim sistemleri ve İSG yönetim sistemi, Tehlikeler ve Kazalar, İSG mevzuatı ve Uyum, İSG standartları, denetim tipleri, denetim planlama, denetiml için kaynak gerekliliği, denetimlere hazırlık, denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

Kimler Katılmalı

Denetçi Olarak Görev Alacaklar; Bu eğitim yansanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hemde bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.

Öğrenciler:Okulunuzu bitirdiğinizde, okulda elde etmiş olduğunuz unvanın yanı sıra sizlere değişik kariyer olanaklarının kapısını arayacak bir eğitimdir. Denetçilik ve Baş denetçilik başlı başına bir profesyonel meslek olmasının yanısıra mevcut kariyer gelişiminiz ile paralel sürdürebileceğiniz bir iş alanı da olabilir. Böyle bir eğitim ve sonunda alacağınız başarı sertifikası bütün kariyeriniz boyunca ve hatta emekliliğinizde bile hep fayda göreceğiniz bir ünvan olacaktır.

Program

İSG terminolojisi

Tehlike kavramı ve Riskler – Kazalar

İSG yönetim sistemleri ve faydaları

İSG yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

OHSAS 18001 standartlar ailesi

OHSAS 18001 standardı maddelerinin detaylı analizi

OHSAS 18001’e uygunluk sağlamanın yolları

İSG mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Denetim kavramı ve tipleri

Denetimlerde kaynak gerekliliği

Denetçi ve Baş Denetçi Sorumlulukları ve görevleri

Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

1. Aşama ve 2. Aşama Denetim Simulasyonları

Soru sorma, görüşme yapma

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

Denetimlerde Ekip Dinamizmi

Denetim Becerileri

Denetimlerde Zaman Yönetimi

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygusuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Takip Faaliyetleri

Diğer Bilgiler

En az 40 eğitim saati 5 gün

Bu eğitime katılabilmek için OHSAS 18001 standardını iyi tanımak ve Temel Eğitimi almış olmak zorunludur.

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, diğer yönetim sistemleri baş denetçi eğitimi,

Mevzuat eğitimlerini almaktadır.

Eğitim Başvurusu Yapın & Bilgi Alın