ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Belgelendirme Açıklaması

Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; “bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir” şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulamak olacaktır.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standart olup daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardı’nın, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir uygulamasıdır.

ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir aynı zamanda da  bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

Bu standart; İşlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

ISO 22301:2019 Yayınlandı!

Kuruluşların operasyonlarının kesintiye uğramadan sürekliliği sağlayabilme yetenekleri hiç bu kadar önemli olmamıştı. Uluslararası tanınmış İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 22301, bu sebeple bugünün ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayabilmek adına güncelleniyor.

ISO Standartlarının kullandığı yeni yüksek seviye yapıya uygun olarak yayınlanan ilk standart olan ISO 22301 güçlü bir altyapıya sahip ve şimdi ISO 9001 ve ISO 27001 gibi yönetim sistemleriyle çok daha uyumlu hale geliyor. Bununla birlikte kullanıcıların geri bildirimleriyle geliştirilen alanlar, özellikle daha az kuralcı prosedürler ve güncellenen terim ve tanımlar ile bugünün değişen iş dünyasına daha uyumlu hale gelmektedir.

ISO 22301:2019 – Önemli değişiklikler

 • Madde 8 tekrar düzenlendi, tekrarlar kaldırıldı ve terminoloji basitleştirilerek daha uygun hale getirildi
 • Risk iştahı ile ilgili referanslar kaldırıldı
 • Giriş kılavuz bilgileri kaldırıldı ve ISO 22313 BCMS Kılavuz Dokümanı’na yerleştirdi
 • İSYS için yapılacak planlamalara daha özel bir odak
 • Daha az kuralcı prosedürler ve dokümantasyon gereklilikleri
 • İş Sürekliliği Stratejisi daha açık bir şekilde İş Sürekliliği Stratejisi ve Çözümleri olarak ifade edilmekte
 • İş Sürekliliği Planları artık kesintiye yanıt verecek ekipleri ve kişileri desteklemeye dayandırılmakta

Faydalar

Yeni ISO 22301’i uygulamanın getireceği faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kesintiye uğramadan operasyonlarınızı devam ettirebilme yeteneğinizi kanıtlar
 • İtibarınızı korur
 • Yasal gerekliliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur
 • Kesintilerin maliyetini azaltmanızı sağlar
 • Rekabet avantajı elde etmenize yardım eder
 • Organizasyonel Dayanıklılığınıza katkı sağlar
Ücretsiz Danışma