EAC Belgelendirme ’nin amacı sektöründe öncü olarak hızlı, güvenilir, tarafsız, firmalara katma değer sağlayan üçüncü taraf belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunmaktır. Bunun için konularında uzman yönetici ve çalışanlara sahiptir. Tüm faaliyetlerini kendi sermayesi ile tüm Türkiye’de ve aşağıdaki ülkeler dışında tüm Dünya’da yürütmektedir. Hariç Ülkeler: Abd, Kanada, Avustralya, Burma, Küba, İran, Irak, Sudan, Suriye, Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Somali, Zimbabwe ve Libya.

EAC Belgelendirme; hali hazırda Sistem Belgelendirme ve Eğitim üzerine faaliyet göstermekte olup, hedefleri arasında Ürün ve Personel Belgelendirme hizmetlerini de vermek bulunmaktadır.

EAC Belgelendirme, ISO/IEC 17021 Standartını referans alarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001, ISO 10002, ISO 22301, ISO 20000, SA 8000 ve GMP Sistemlerinin belgelendirilmesi hususunda uzman denetim ekibi ve profesyonel yaklaşımla hizmetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca Yönetim Sistemleri konularında eğitim hizmetleri sunmaktadır.

EAC Belgelendirme, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000 ve ISO 27001 Sistemlerinin belgelendirilmesi konusunda Türkak Akreditasyonuna sahiptir.

EAC Belgelendirme, Faaliyetlerini gerçekleştirirken öncelikle kendi kaynaklarından yararlanır. Bunun dışında taşeron sözleşmesi imzaladığı denetçiler kanalı ile de denetimlerini gerçekleştirebilir. Başka her hangi bir işini taşeron veya bir başka kuruluşa devretmemiştir. Belgenin verilmesi, askıya alınması veya iptali ile ilgili kararlar kuruluşumuzun kendi içerisinde oluşturulmaktadır.

Kuruluşumuz hiçbir şekilde iç denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin içerisinde yer almaz.

Bütün istekli potansiyel tedarikçilerin EAC Belgelendirme tarafından sağlanan hizmetlere ulaşma hakkı vardır. Bütün isteklilerin bu hizmetlere ulaşması ile ilgili finansal veya başka bir ekstra şart ileri sürülemez.

EAC Belgelendirme, her hangi bir tedarikçiyi ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001 / ISO 22000 / FSSC22000 ve ISO 45001 dışında başka bir standarda göre belgelendirmiş ise bu standart herkes tarafından ulaşılabilir hale getirilir. Bu amaçla WEB sitesinde ve internet ortamından faydalanılır.

EAC Belgelendirme, bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak, yapılan faaliyetler itibari ile Akreditasyon Kurumu gibi algılanabilecek hiç bir faaliyetin içerisinde yer almamaktadır.

Ben, EAC Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ‘nin resmi atanmış şirket müdürü olarak şirketin tüm uygulamalarında yukarıda ve bu elkitabında referans gösterilen diğer dokümanlarda verilen şartlara uyacağını taahhüt ederim.

Öznur ÇELİK

EAC Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Genel Müdür