ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Temel Eğitim - İç Denetçi Eğitimi- Baş Denetçi Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemlerine ilgi duyan, bu sistem içerisinde görev alacak her seviyeden çalışanlar için bir giriş eğitimidir. ÇYS terminolojisi, Yönetim sistemleri ve İSG yönetim sistemi, Çevre boyutları ve etkileri, Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve Uyum, ÇYS standartları, ISO 14001 standartlar ailesi, ISO 14001 maddelerinin detaylı analizi, Sürekli iyileşme, ISO 14001’e uygunluk sağlama, ISO 14001’in etkin uygulanması.

Kimler Katılmalı 

Her Kurumda ve Her Seviyede Çalışanlar; Bu eğitim kuruluşlarda çalışan herkes için uygun bir giriş eğitimidir. Çevre boyutları, etkileri ve yönetilmesi, sürdürülebilir gelişme ve bu açıdan yönetim sistemi katkısı konularında bilinçlendirme sağlayacaktır. Bu eğitime katılan çalışanlar uygulanan yönetim sistem bileşenlerine daha istekli ve bilinçli katılacaklar ve uygulama daha etkin olacaktır.

Öğrenciler :Kariyerinize ilk adımı attığınız günden itibaren hem kurumunuzu, hem tüm toplumu hem de sizi doğrudan ilgilendirecek bir eğitimdir. Bu eğitimi alarak ve kariyerinizin ilk aşamalarında en son bilgileri elde ederek, hem çalışacağınız kurum hedefleri ile daha iyi uyum sağlayacaksınız hem de Çevre boyut ve etkileri ve bunların yönetimini daha bilinçli bir şekilde anlayacaksınız. Bu eğitimden alacağınız sertifika iş görüşmelerinizde sizlere çok yardımcı olacaktır.

Program

Çevre terminolojisi

Çevre boyutları, etkileri ve kazalar

Çevre yönetim sistemleri ve faydaları

Çevre yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 14001 standartlar ailesi

ISO 14001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 14001’e uygunluk sağlamanın yolları

Çevre mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Sürdürülebilir Gelişme, Kirlilik

Diğer Bilgiler 

En az 8 eğitim saati 1 gün

Bu eğitime katılabilmek için bir ön şart yoktur.

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, Çevre iç denetçi, Baş Denetçi eğitimi ve mevzuat eğitimlerini almaktadır

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemleri iç denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve iç denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 14001 standardının kısa tekrarı, Çevre terminolojisi, Yönetim sistemleri ve Çevre yönetim sistemi, Çevre Boyutları ve Etkileri, Çevre mevzuatı ve Uyum, Çevre standartları, iç denetimlerin planlaması, iç denetçi özellikleri, sorumluluk ve görevleri, iç denetimlere hazırlık, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

Kimler Katılmalı 

Denetçi Olarak Görev Alacaklar; Bu eğitim kuruluşlarda çevre iç denetçisi olarak görev alacaklar için hem yeterlilik kazandırma hemde bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin iç denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde kuruluşunuz çevre yönetim sistemlerinin etkin denetlenmesi için ihtiyaç duyacağınız bilgi ve yetileri elde edeceksiniz.

Öğrenciler:Okulunuzu bitirdiğinizde, başladığınız işte karşınıza çıkacak ilk sorumluluklardan birisi kuruluş çevre yönetim sistemi uyguluyor ise bunlar ile ilgilenmek olacaktır. Çevre konuları tüm kuruluşlar için uygulanması yasal bir zorunluluk olduğuna göre çalıştığınız her yerde işinize yarayacak bilgi ve becerileri elde edeceksiniz. Bu eğitim sayesinde kariyerinizde rakiplerinizin bir adım önüne çıkacaksınız.

Program 

Çevre terminolojisi

Çevre boyutları, etkileri ve kazalar

Çevre yönetim sistemleri ve faydaları

Çevre yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 14001 standartlar ailesi

ISO 14001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 14001’e uygunluk sağlamanın yolları

Çevre mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Sürdürülebilir Gelişme, Kirlilik

İç denetimlerde kaynak gerekliliği – iç denetçiler

İç denetçi sorumlulukları ve görevleri

İç denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

İç denetime hazırlıkı, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygusuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Düzeltici Faaliyetler ve Takip Faaliyetleri

Diğer Bilgiler 

En az 20 eğitim saati 3 gün

Bu eğitime katılabilmek için bir ön şart yoktur.

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, Çevre iBaş Denetçi eğitimi ve mevzuat eğitimlerini almaktadır

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 14001 standardının kısa tekrarı, Çevre terminolojisi, Yönetim sistemleri ve Çevre yönetim sistemi, Tehlikeler ve Kazalar, Çevre mevzuatı ve Uyum, Çevre standartları, denetim tipleri, denetim planlama, denetim için kaynak gerekliliği, denetimlere hazırlık, denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

Kimler Katılmalı 

Denetçi Olarak Görev Alacaklar; Bu eğitim yan sanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hem de bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.

Öğrenciler:Okulunuzu bitirdiğinizde, okulda elde etmiş olduğunuz unvanın yanı sıra sizlere değişik kariyer olanaklarının kapısını arayacak bir eğitimdir. Denetçilik ve Baş denetçilik başlı başına bir profesyonel meslek olmasının yan sıra mevcut kariyer gelişiminiz ile paralel sürdürebileceğiniz bir iş alanı da olabilir. Böyle bir eğitim ve sonunda alacağınız başarı sertifikası bütün kariyeriniz boyunca ve hatta emekliliğinizde bile hep fayda göreceğiniz bir unvan olacaktır.

Program

Çevre terminolojisi

Çevre boyutları, etkileri ve kazalar

Çevre yönetim sistemleri ve faydaları

Çevre yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 14001 standartlar ailesi

ISO 14001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 14001’e uygunluk sağlamanın yolları

Çevre mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Sürdürülebilir Gelişme, Kirlilik

Denetim kavramı ve tipleri

Denetimlerde kaynak gerekliliği

Denetçi ve Baş Denetçi Sorumlulukları ve görevleri

Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

1.Aşama ve 2. Aşama Denetim Simülasyonları

Soru sorma, görüşme yapma

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

Denetimlerde Ekip Dinamizmi

Denetim Becerileri

Denetimlerde Zaman Yönetimi

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygunsuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Takip Faaliyetleri

Diğer Bilgiler

En az 24 eğitim saati 3 gün

Bu eğitim bir denetçi geçiş eğitimidir. Daha önce başka bir yönetim sistem standardına göre denetçi eğitimi alanlar katılabilir.

Bu eğitime katılabilmek için ISO 14001 standardını iyi tanımak ve Temel Eğitimi almış olmak zorunludur.

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, diğer yönetim sistemleri baş denetçi eğitimi, Mevzuat eğitimlerini almaktadır.

Eğitim Başvurusu Yapın & Bilgi Alın