ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Belgelendirme Açıklaması

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.

Enerjiye erişim giderek daha maliyetli olmakta ve çevreye daha zarar verici hale gelmektedir. Enerji kaynaklarının da azalması neticesinde çoğu ülkede ucuz enerji devri artık kapanmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde;

• Maliyetlerin azalması

• Çevresel etkinin azalması

• Rekabet edilebilirliğin artması sağlanacaktır.

ISO 50001:2018 yayınlandı!

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardının yeni versiyonu 21 Ağustos 2018 tarihinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO tarafından yayınlandı. Mevcut ISO 50001:2011 belgeli kuruluşlara yeni versiyona geçiş yapmaları için 3 yıllık bir geçiş süreci tanınacak; 20 Ağustos 2021’e kadar yeni versiyona geçmeyen kuruluşların belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

Uluslararası Akreditasyon Forumu IAF tarafından yayınlanan IAF Resolution 2017-14 dokümanında belirtildiği gibi; bütün akredite belgelendirme kuruluşlarının, ISO 50001 denetimlerini 21 Şubat 2020 tarihinden itibaren standardın 2018 versiyonuna göre gerçekleştirmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Doğal kaynaklar tükenmeye devam ederken enerjinin güvenliği daha da fazla önem kazanıyor. Ayrıca artan enerji maliyetleri de kuruluşları baskı altında tutmaya devam ediyor. ISO 50001’in organizasyonel ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağını ve enerji yönetim sistemlerinizi nasıl geliştireceğini düşünmek için şu an çok doğru bir zaman.

Standardın yeni versiyonu yüksek seviye yapıya (Annex SL) uygun şekilde hazırlandığı için ISO 50001:2018’i diğer ISO yönetim sistemlerinizle entegre etmeniz artık çok kolay.

Faydaları

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

Kuruluşlar artan maliyetlere karşı tepki olarak enerji tasarruf önlemleri uyguladıklarında, yapılan yatırımla enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanabilir. Fakat bu önlemler normal iş faaliyetlerinin bir parçaşı haline getirilmediğinde, enerji maliyetlerinin tekrar dalgalanarak kontrolden çıktığı görülmüştür.

Enerji yönetim sistemi aracılığı ile sistematik olarak sürekli iyileştirme üzerinde durulduğunda, enerji performansı iyileştirmelerinin sürdürülebilir olduğu ve maliyetlerin zaman içinde düşmeye devam ettiği görülmüştür.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Doğrudan faydaları

• Enerji maliyeti tasarruflar

• Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi

• Daha az sera gazı emisyonu

• Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme

• Daha az karbon ayak izi

• İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması

• Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım

• Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi

• Bilinçli karar alma süreçleri

• Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Dolaylı faydaları

• Olumlu tanıtım

• İyileşmiş kurumsal imaj

• İyileşmiş işletme verimliliği

• İyileşmiş bakım uygulamaları

Kimler Kullanabilir?

Boyutu, sektörü ya da bulunduğu coğrafi bölgeye bakılmaksızın, ISO 50001, tüm kuruluşlara uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bize Ulaşın