ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Temel Eğitim - İç Denetçi Eğitimi- Baş Denetçi Eğitimi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemleri için giriş eğitimidir. Temel kalite kavramları, yönetim sistem yaklaşımı, Kalite yönetim standartları ve ISO 9001 standardı ile ilgili giriş ve temel seviyesinde verilen bir eğitimdir. Özellikle bu eğitim diğer tüm yönetim sistemleri için giriş seviyesindedir ve gerekli olduğu düşünülmektedir.

Kimler Katılmalı 

Her Seviye ve Konuda Çalışanlar ; Temel bilgileri almak ve daha ileri eğitimlere bir başlangıç hazırlamak için gereklidir. Bu eğitimde edineceğiniz bilgiler bir kurum içerisindeki iş hayatınızda çok değerli bilgiler edinmenize ve kariyerinize eşsiz bir ekleme yapmanıza faydalı olacaktır. Bu eğitim sayesinde, kuruluşunuzda uygulanmakta olan kalite yönetimi ve diğer yönetim sistemlerine daha kolay ve etkin katılabileceksiniz.

Öğrenciler : Kariyer başlangıcınızın en önemli adımlarından birisi olacaktır. Okulu bitirip iş hayatına atıldığınızda bu eğitimi almış ve yönetim sistemleri konusunda doğru bir başlangıç yapmış olmanın değerli faydasını hep hissedeceksiniz. Günümüzde çoğu kuruluş artık bir veya daha çok yönetim sistemini uygulamakta ve iş tanımı ne olursa olsun her seviyede çalışanın bu uygulamalara etkin katılımını gerektirmektedir. Bu eğitim sizin ilk iş görüşmenizden itibaren her zaman faydalı olacak bilgileri alabileceğiniz bir eğitimdir.

Program

 • Kalite terminolojisi
 • Sekiz kalite yönetim prensibi
 • Yönetim sistemleri ve faydaları
 • Kalite yönetim standartları ve tarihsel gelişimi
 • ISO 9000 standartlar ailesi
 • ISO 9001 standardı maddelerinin detaylı analizi
 • ISO 9001’e uygunluk sağlamanın yolları
 • Proses kavramı ve prosese dayalı yönetim sistemleri
 • Sürekli iyileşme

Diğer Bilgiler

En az 8 eğitim saati 1 gündür.

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, iç denetçi eğitimi, baş denetçi eğitimi, proses yönetimi eğitimi, dokümantasyon eğitimi ve diğer yönetim sistemlerinin ( Çevre, İş Güvenliği vb. ) eğitimlerini almaktadır.

Kurs öncesinde, bu kurstan en iyi verimi alabilmeniz için aşağıda verilen konularda ön bilgiye sahip olmanızın gerekliliği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz;

 • Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir döngüsü kapsamında yönetim sistemleri,
 • Aşağıdakileri de içerecek şekilde kalite yönetimi bilgisi;

*Kalite yönetimi ile ilgili temel bilgiler ve kalite yönetimi ile müşteri tatmini ilişkisi.

*ISO 9000’de verildiği şekli ile genel olarak kullanılan kalite yönetimi terim ve tanımları.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemleri İç denetçilerine bilgi ve beceri kazandırmak ve iç denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 9001 standardının kısa tekrarı, kalite yönetim kavramları, yönetim sistem yaklaşımı, kalite yönetim standartları, iç denetim planlama, iç denetimler kaynak gerekliliği, iç denetimlere hazırlanma, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

Kimler Katılmalı 

İç Denetçi Olarak Görev Alacaklar ; Bu eğitim sizlere etkili iç denetimler yapabilmeniz için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandıracaktır. Etkin iç denetimler kuruluşlarda sistem performansını ölçmenin ve iyileşmenin en temel ayağını teşkil eder. Burada edineceğiniz bilgiler ve kazanacağınız denetleme becerileri sizlere kurumunuza çok değerli katkılar sağlamanıza yol açacaktır. Denetleme konusunda kariyer geliştirmek isteyenler için kariyer başlangıcı olacak bir eğitimdir.

Öğrenciler : Okulunuzu bitirip her hangi bir kuruluşta iş hayatınıza başladığınızda kuvvetle muhtemel sorumluluklarınızdan birisi de kurumunuzun iç denetimlerinde görev almanız olacaktır. Bu eğitimi almış ve uluslar arası onaylı bir sertifika ile iş hayatına başlamış olmak sizlere diğerleri arasında sıyrılma şansı sağlayacak, aradığınız işi bulmanızda faydalı olacaktır.

Program 

Kalite terminolojisi

Sekiz kalite yönetim prensibi

Yönetim sistemleri ve faydaları

Kalite yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 9000 standartlar ailesi

ISO 9001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 9001’e uygunluk sağlamanın yolları

Proses kavramı ve prosese dayalı yönetim sistemleri

Sürekli iyileşme

Denetim kavramı ve tipleri

Denetimlerde kaynak gerekliliği

İç denetçilerin sorumlulukları ve görevleri

Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

Soru sorma, görüşme yapma

İç denetim bulguları, raporlama

Takip faaliyetleri

Diğer Bilgiler

En az 16 eğitim saati 3 gün

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, baş denetçi eğitimi, proses yönetimi eğitimi, dokümantasyon eğitimi ve diğer yönetim sistemlerinin ( Çevre, İş Güvenliği vb. ) eğitimlerini almaktadır.

Kurs öncesinde, bu kurstan en iyi verimi alabilmeniz için aşağıda verilen konularda ön bilgiye sahip olmanızın gerekliliği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz;

Yönetim Sistemleri

* Planla-Uygula-Kontrol Et ve İyileştir (PUKİ) döngüsünü anlama

Kalite Yönetimi

* Kalite yönetimi kavramları hakkında temel bilgi ve kalite yönetimleri ile müşteri tatmini arasındaki ilişki

* Kalite yönetiminde yoğun olarak kullanılan ve ISO 9000 de de verilen temel terimleri ve tanımlarını anlama

ISO 9001

* ISO 9001 şartları ile ilgili bilgi, ISO 9001’i anlama. Bu bilgiyi IRCA onaylı bir KYS temel eğitimine katılarak temin edebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki konularda temel bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, ekstra bir şey yapmadan, Kurs Öncesi Test dokümanını yazdırınız, burada verilen soruları cevaplandırınız ve cevaplarınızı kursa gelirken yanınızda getiriniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 9001 standardının kısa tekrarı, kalite yönetim kavramları, yönetim sistem yaklaşımı, kalite yönetim standartları, proses yaklaşımı, denetim tipleri, denetim planlama, denetiml için kaynak gerekliliği, denetimlere hazırlık, denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

Kimler Katılmalı 

Denetçi Olarak Görev Alacaklar ; Bu eğitim yansanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hemde bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.

Öğrenciler : Okulunuzu bitirdiğinizde, okulda elde etmiş olduğunuz unvanın yanı sıra sizlere değişik kariyer olanaklarının kapısını arayacak bir eğitimdir. Denetçilik ve Baş denetçilik başlı başına bir profesyonel meslek olmasının yanısıra mevcut kariyer gelişiminiz ile paralel sürdürebileceğiniz bir iş alanı da olabilir. Böyle bir eğitim ve sonunda alacağınız başarı sertifikası bütün kariyeriniz boyunca ve hatta emekliliğinizde bile hep fayda göreceğiniz bir ünvan olacaktır.

Program

Kalite terminolojisi

Sekiz kalite yönetim prensibi

Yönetim sistemleri ve faydaları

Kalite yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 9000 standartlar ailesi

ISO 9001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 9001’e uygunluk sağlamanın yolları

Proses kavramı ve prosese dayalı yönetim sistemleri

Sürekli iyileşme

Prosesler ile çalışma ve proses denetimi

Denetim kavramı ve tipleri

Denetimlerde kaynak gerekliliği

Denetçi ve Baş Denetçi Sorumlulukları ve görevleri

Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

1. Aşama ve 2. Aşama Denetim Simulasyonları

Soru sorma, görüşme yapma

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

Denetimlerde Ekip Dinamizmi

Denetim Becerileri

Denetimlerde Zaman Yönetimi

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygusuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Takip Faaliyetleri

Diğer Bilgiler 

En az 40 eğitim saati 5 gün

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, diğer yönetim sistemleri baş denetçi eğitimi,

Mevzuat eğitimlerini almaktadır.

Kurs öncesinde, bu kurstan en iyi verimi alabilmeniz için aşağıda verilen konularda ön bilgiye sahip olmanızın gerekliliği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz;

 

a) Aşağıdaki kalite yönetim prensip ve konularında bilgi :

Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir (PUKİ) Döngüsü.

Kalite yönetimi ve müşteri tatmini arasındaki ilişki.

SO 9000 de verildiği şekli ile genellikle kullanılan kalite yönetim terimleri ve tanımları ile birlikte 8 Kalite prensibi.

Kalite yönetiminde kullanılan proses yaklaşımı.

Proses tabanlı kalite yönetim sistem modeli ile, ISO 9001 standardının yapısı ve içeriği.

b) ISO 9001 şartları hakkında bilgi, bu bilgi IRCA onaylı veya eşdeğeri bir KYS temel kursuna katılarak temin edilebilir.

Eğer yukarıdaki konularda temel bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, ekstra bir şey yapmadan, Kurs Öncesi Test dokümanını yazdırınız, burada verilen soruları cevaplandırınız ve cevaplarınızı kursa gelirken yanınızda getiriniz.

Eğitim Başvurusu Yapın & Bilgi Alın