Ana sayfa Hizmetlerimiz Duyurular Belge Sorgulama

Duyurular

ISO 27001:2022 Geçiş Duyurusu

GENEL BİLGİ

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından revize edilerek Ekim 2022’de yayımlanmıştır. Geçiş için 3 yıllık süre öngörülmüş ve son tarih 31.10.2025 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra ISO/IEC 27001:2013 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.

FSSC 22000 VERSION 6 Webinar

FSSC 22000 6. Versiyonunu yayınladı

31 Mart 2023’te FSSC Vakfı tarafından, FSSC 22000 6. Versiyonunu yayınladı. Versiyon 6, kuruluşların yeni versiyona ve belgelendirme kuruluşlarının uygulama ve akreditasyon almaya hazırlanmalarına olanak sağlamak için 12 aylık bir geçiş penceresine sahiptir. Versiyon 6’nın ilk denetimleri 01 Nisan 2024’ten itibaren başlayacak ve tüm kuruluşların V6 yükseltme denetimini 31 Mart 2025’ten önce tamamlaması gerekmektedir.

FSSC 22000 6. Published version.

On 31 March 2023, by the FSSC Foundation, FSSC 22000 6. Published version. Version 6 has a 12-month transition window to allow organisations to prepare for the new version and for certification bodies to receive application and accreditation. Initial audits of Version 6 will begin on April 01, 2024, and all organizations are required to complete the V6 upgrade check before March 31, 2025.

FSSC 22000 6. Опубликованная версия.

31 марта 2023 года Фондом FSSC, FSSC 22000 6. Опубликованная версия. Версия 6 имеет 12-месячное переходное окно, позволяющее организациям подготовиться к новой версии, а органам по сертификации получить заявку и аккредитацию. Первоначальные аудиты версии 6 начнутся 01 апреля 2024 года, и все организации должны завершить проверку обновления V6 до 31 марта 2025 года.

E-Bülten'e
Kayıt Ol