Ana sayfa Hizmetlerimiz Duyurular Belge Sorgulama
ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) nun
Bilgi Güvenliği yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi standardı,
faaliyet gösterilen sektöre ve kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın her boyutta kuruluş için uygulanabilir niteliktedir.

Faydaları

Günümüzde, sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan
kurumlarda, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem
taşımaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak, teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir güvenlik yönetim sisteminin
kurulması ile mümkün olabilmektedir. Etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanmış bir standarttır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli
ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum
olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu
faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler
hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve
performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize
yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek,
izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

Nasıl Belgelendirilir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle
ISO 27001 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar ve uygulanmasını sağlar.

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz
sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği yönetim sisteminizi belgelendirmek ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak için aşağıdaki linkten EAC Belgelendirmeye başvurmanız yeterlidir.

Formu Doldurmak İçin Tıklayın

Uzman ekibimizle birlikte
belgelendirme konusunda

EN HIZLI TEKLİFİ VERELİM,
DENETLEME SÜRECİNİ
HEMEN BAŞLATALIM.

Formu Doldurmak İçin Tıklayın

E-Bülten'e
Kayıt Ol