Ana sayfa Hizmetlerimiz Duyurular Belge Sorgulama
ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO (Uluslararası
Standart Organizasyonu) nun Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için
yazdığı bir standarttır. ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
standardı, faaliyet gösterilen sektöre ve kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın her
boyutta kuruluş için uygulanabilir niteliktedir.

Faydaları

Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir.
İş sürekliliği;“bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir” şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin
aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri
size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulamak olacaktır.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, yaklaşık 160 ülke tarafından
onaylanmış bir standart olup daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardı’nın,
ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir uygulamasıdır.

ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları,
işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları,
yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir aynı zamanda da bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin
sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

Bu standart; İşlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama
kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması
sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve
faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı
olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma
geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Nasıl Belgelendirilir?

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı
planlayan kuruluş öncelikle ISO 22301 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar
ve uygulanmasını sağlar.

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz
eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim
Sisteminizi belgelendirmek ve ISO 22301
Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi’
ne sahip olmak için aşağıdaki
linkten EAC Belgelendirmeye başvurmanız yeterlidir.

Formu Doldurmak İçin Tıklayın

Uzman ekibimizle birlikte
belgelendirme konusunda

EN HIZLI TEKLİFİ VERELİM,
DENETLEME SÜRECİNİ
HEMEN BAŞLATALIM.

Formu Doldurmak İçin Tıklayın

E-Bülten'e
Kayıt Ol