Ana sayfa Hizmetlerimiz Duyurular Belge Sorgulama
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele
Yönetim Sistemi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) nun
Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi için yazdığı bir standarttır.
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi standardı, faaliyet gösterilen sektöre ve
kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın her boyutta kuruluş için uygulanabilir niteliktedir.

Faydaları

ISO 37001 Ekim 2016 da ISO tarafından yayınlanan bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 37001 standardı kuruluşların yolsuzlukla mücadele programlarına katkı sağlamak adına bir yönetim sistemi mantığında yolsuzlukla mücadele sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve
iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Genel anlamda ISO 37001 standardı kuruluşların yolsuzlukla mücadelede uygulayabileceği
iyi uygulamaları içeren ölçüm ve kontrol metotlarını içerir.

ISO 37001 standardı çok geniş bir aralıkta; Büyük Kuruluşlar, Küçük veya Orta Ölçekli Kobiler,
Kamu ve/veya Özel Sektör Kuruluşları, Kar Amacı Gütmeyen Dernekler/Vakıflar tarafından herhangi bir ülkede uygulanabilir.

SO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardı tek başına uygulanabileceği gibi kuruluşun mevcut yönetim sistemleri ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 v.b. İle entegre bir şekilde kullanılmaya imkan verecek şekilde yüksek seviye yapısına uygun şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla diğer yönetim sistemleri ile entegre şekilde uyarlanması kolay bir standarttır.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadale Yönetim Sistemi standardı kuruluşu, onunla birlikte iş yapan iş ortaklarını, personellerini ve/veya onun adına iş yapan tüm paydaşların faaliyetlerini kapsayacak şekilde
yolsuzlukla mücadele uygulamalara imkan vermektedir.

ISO 37001 standardı Yolsuzluk ülkeden ülkeye değişen bir kavram olduğu için esas olan uygulamanın yapıldığı ülkedeki yerleşik kanun ve mevzuatta tanımlanan konular bir yolsuzluk olarak değerlendirilir.

Nasıl Belgelendirilir?

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş
öncelikle ISO 37001 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar ve uygulanmasını sağlar.

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz
eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sisteminizi belgelendirmek ve ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak için aşağıdaki linkten EAC Belgelendirmeye başvurmanız yeterlidir.

Formu Doldurmak İçin Tıklayın

Uzman ekibimizle birlikte
belgelendirme konusunda

EN HIZLI TEKLİFİ VERELİM,
DENETLEME SÜRECİNİ
HEMEN BAŞLATALIM.

Formu Doldurmak İçin Tıklayın

E-Bülten'e
Kayıt Ol